Menvereniging Peel en Maas

 

Door samenvoeging van de twee toonaangevende verenigingen Noord Limburgse Aanspanning en Recreatiemenners Ysselsteyn e.o. is de nieuwe vereniging “Menvereniging Peel en Maas” ontstaan.

Met respect voor alle leden en een nieuwe opzet in deze vorm, hopen we voor de toekomst ons te kunnen verheugen op een groeiend ledenbestand en een bloeiend verenigingsleven.

Binnen de vereniging is ruimte voor iedereen die de mensport een warm hart toedraagt.

Het Bestuur

Voorzitter:

Dhr. Eric Steijvers

Secretaris:

Mw. Joan Hinssen
Email: secretariaat@menverenigingpeelenmaas.nl

Penningmeester:

Dhr. Ger Smedts
Email: penningmeester@menverenigingpeelenmaas.nl

Algemene bestuursleden:

Dhr. Carlo Vermeulen

Mw. Manon Thijssen

Dhr. Ger Verstegen

Commissies

Onze vereniging biedt ruimte voor de recreatieve menner, de wedstrijdmenner of mensen die gewoon liefhebber zijn van de mensport. Daarom is binnen de vereniging een splitsing gemaakt. We hebben een recreatie– en wedstrijdtak die worden geleid door verschillende commissies. Op deze manier komt elke tak van de mensport het best tot zijn recht.

Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief:

  • Wedstrijdcommissie;
  • Recreantencommissie;
  • PR-commissie;

De commissies organiseren door het jaar heen de verschillende activiteiten die aansluiten bij hun tak van de sport. De wedstrijdcommissie neemt het organiseren van de wedstrijden voor haar rekening. De recreantencommissie organiseert activiteiten buiten de wedstrijden om. De PR-commissie zorgt voor de Public Relations en schrijft regelmatig een nieuwsbrief waardoor de leden op de hoogte blijven van het laatste nieuws van elkaar en de mensport.

Share This